🌟ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH MENTOR X3NS🔴

☀️ Hành trình rèn luyện chiến binh năng suất CÙNG NHAU VƯỢT KHÓ ĐỂ TRƯỞNG THÀNH!!!
✔️Dành cho những ai có đủ BẢN LĨNH, đủ QUYẾT TÂM & sự CAM KẾT mạnh mẽ để tiếp tục chuyển hóa chính mình
✔️Dành cho những CHIẾN BINH năng suất X3 mong muốn cống hiến, phụng sự & lan tỏa lợi ích của X3 Năng suất đến cộng đồng
🌄Đây là một hành trình thử thách, nhưng nếu vượt qua, thành quả của nó vô cùng xứng đáng.

Lĩnh vực - Công ty - Nghề nghiệp - Vị trí
Copy đường link đến trang cá nhân của bạn.
Các khoá Phát triển bản thân, Thiền, NLP... bạn đã theo học
Điều bạn mong muốn nhất/tác ý của bạn khi đăng ký làm Hạ Sĩ X3 Năng suất là gì? *
Những kỹ năng, năng lực sở trường, điểm mạnh của bạn là gì? Nêu rõ những điểm mạnh mà bạn có thể đóng góp cho lớp X3 Năng suất
Điểm yếu, sở đoản cần khắc phục của bạn là gì?
Nêu những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của bạn hiện nay? Ví dụ về Tài chính/Công việc/Gia đình/Sức khỏe/...
Nêu những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của bạn hiện nay? Ví dụ về Tài chính/Công việc/Gia đình/Sức khỏe/...
Dự định, định hướng của bạn trong 6 tháng - 1 năm tới là gì
Hãy kể ra thần tượng hoặc người có tầm ảnh hưởng đến bạn? Hãy nêu 2-3 tính cách mà bạn khâm phục/ học hỏi được từ họ?

LỜI TUYÊN THỆ HẠ SĨ X3NS

NẾU BẠN ĐÃ SẴN SÀNG... HÃY ĐẶT TAY LÊN TIM VÀ CÙNG TUYÊN THỆ:
1. Tôi TRUNG THỰC đến tận cùng
2. Tôi PHỤNG SỰ vô điều kiện
3. Tôi KHIÊM HẠ và SỬA MÌNH
4. Tôi KỶ LUẬT với chính tôi
 

Không phải tôi Chính là tôi
Nếu phát hiện bất kỳ gian dối nào, bạn sẽ bị out khỏi hành trình ngay lập tức
KHÔNG SẴN SÀNG HOÀN TOÀN SẴN SÀNG
Trách nhiệm càng cao, gió càng lớn. Hoàn toàn có thể chúng ta cống hiến hết mình và nhận quả VÔ ƠN, ĂN CHỬI,...
KHÔNG SẴN SÀNG HOÀN TOÀN SẴN SÀNG
Nếu phát hiện bất kỳ gian dối nào, bạn sẽ bị out khỏi hành trình ngay lập tức
KHÔNG SẴN SÀNG HOÀN TOÀN SẴN SÀNG
KHÔNG THÍCH RẤT THÍCH
Nếu phát hiện bất kỳ gian dối nào, bạn sẽ bị out khỏi hành trình ngay lập tức
KHÔNG SẴN SÀNG RẤT SẴN SÀNG

Bạn đã sẵn sàng cho hành trình đào luyện sắp tới?